แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 • ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เรื่องผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565
  ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เรื่องผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565
  ดาวน์โหลด
 • ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เรื่องผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
  ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เรื่องผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
  ดาวน์โหลด
 • ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เรื่องผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565
  ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เรื่องผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565
  ดาวน์โหลด
Top