แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ติดต่อเรา

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

33/32 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์
076-222800 

076-212229

โทรสาร
ต่อ 102

อีเมล  saraban_reo6@moe.go.th

เวลาทำการ   จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 น.–16:30 น.

ติดต่อสอบถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์

กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน โดยช่องเฉพาะที่มีเครื่องหมาย *

Top