ศธภ.6 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประเด็น “ความร่วมมือพัฒนาชุดข้อมูล (Data Set) ด้านการศึกษาของกลุ่มเปราะบาง เพื่อขยายผลสู่การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) รูปแบบดิจิทัลระหว่างหน่วยงาน

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาการศึกษาและกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประเด็น “ความร่วมมือพัฒนาชุดข้อมูล (Data Set) ด้านการศึกษาของกลุ่มเปราะบาง เพื่อขยายผลสู่การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) รูปแบบดิจิทัลระหว่างหน่วยงาน” ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  Zoom โดยมีนางศิริพร ศรีพันธ์ นักวิชาการการศึกษาทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา เป็นประธานการเปิดการประชุมในครั้งนี้