ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นสมัครบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ