แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ข่าวสาร

อัพเดทข่าวสาร MOE

NEWS & UPDATE
ดูทั้งหมด

ศธภ.6 ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมาย นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ ลานเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวนีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนปลูกปัญญา โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

รายละเอียด

ศธภ.6 จัดประชุมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมาย กลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้จัดประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการ กำหนดปฏิทินการดำเนินงานของโครงการฯ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมนี้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอ ปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินงานของโครงการในพื้นที่ร่วมกัน

รายละเอียด

ศธภ.6 ร่วมการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบและส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ “เสมากาแฟ” ครั้งที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบและส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ “เสมากาแฟ” ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมมุขหน้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศธภ.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยมี ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุม พร้อมนำบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ทบทวนสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภานนอกขององค์กร

รายละเอียด

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 11/2565

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม

รายละเอียด

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2 /2565

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2 /2565 พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง นำโดย ดร.อรทัย เกิดภิบาล ศึกษาธิการจังหวัดตรัง นายอดิศร แก้วเซ่ง รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

รายละเอียด

ศธภ.6


บูรณาการการจัดการศึกษา โดยน้อมนำ
ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพ

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ข่าวสารหน่วยงานย่อย

NEWS & UPDATE

ศธภ.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยมี ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุม พร้อมนำบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ทบทวนสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภานนอกขององค์กร

รายละเอียด

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 11/2565

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม

รายละเอียด

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2 /2565

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2 /2565 พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง นำโดย ดร.อรทัย เกิดภิบาล ศึกษาธิการจังหวัดตรัง นายอดิศร แก้วเซ่ง รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

รายละเอียด

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6


มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง
จังหวัดพังงา จังกวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล

ปฏิทินกิจกรรม

การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

มีหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงยืนยันมานานแล้ว ว่าเนื้อหาที่อ่านรู้เรื่องนั้นจะไปกวนสมาธิของคนอ่านให้เขวไปจากส่วนที้เป็น Layout เรานำ Lorem Ipsum มาใช้เพราะความที่มันมีการกระจายของตัวอักษรธรรมดาๆ แบบพอประมาณ ซึ่งเอามาใช้แทนการเขียนว่า ‘ตรงนี้เป็นเนื้อหา, ตรงนี้เป็นเนื้อหา’ ได้ และยังทำให้มองดูเหมือนกับภาษาอังกฤษที่อ่านได้ปกติ ปัจจุบันมีแพ็กเกจของซอฟท์แวร์การทำสื่อสิ่งพิมพ์ และซอฟท์แวร์การสร้างเว็บเพจ (Web Page Editor) หลายตัวที่ใช้ Lorem Ipsum เป็นแบบจำลองเนื้อหาที่เป็นค่าตั้งต้น และเวลาที่เสิร์ชด้วยคำว่า ‘lorem ipsum’ ผลการเสิร์ชที่ได้ก็จะไม่พบบรรดาเว็บไซต์ที่ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มสร้างด้วย โดยหลายปีที่ผ่านมาก็มีการคิดค้นเวอร์ชั่นต่างๆ ของ Lorem Ipsum ขึ้นมาใช้ บ้างก็เป็นความบังเอิญ บ้างก็เป็นความตั้งใจ (เช่น การแอบแทรกมุกตลก)

รายละเอียด

November 2022

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Events for 1st November
No Events
Events for 6th November
No Events
Events for 7th November
No Events
Events for 9th November
No Events
Events for 10th November
No Events
Events for 12th November
No Events
Events for 13th November
No Events
Events for 15th November
No Events
Events for 16th November
No Events
Events for 18th November
No Events
Events for 19th November
No Events
Events for 21st November
No Events
Events for 22nd November
No Events
Events for 24th November
No Events
Events for 25th November
No Events
Events for 27th November
No Events
Events for 28th November
No Events
Events for 30th November
No Events

ประกาศต่างๆ

ic_file_PDF2
ic_file_PDF2
ic_file_PDF2
ic_file_PDF2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ทั้งหมด
  • ลิงค์กิจกรรม
  • ลิงค์โครงการ
  • หน่วยงานภายใต้ MOE
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  • ลิงค์อื่นๆ
Top