แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ข่าวสาร

ข่าวสาร ศธภ.6

NEWS & UPDATE
ดูทั้งหมด

ศธภ.6 ร่วมการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบและส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ “เสมากาแฟ” ครั้งที่ 12

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบและส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ “เสมากาแฟ” ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุมมุขหน้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศธภ.6 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ภาคใต้

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ภาคใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีกิจกรรมสำคัญคือ การเจรจาไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาหนี้ของลูกหนี้สถาบันการเงินในพื้นที่ภาคใต้

รายละเอียด

ศธภ.6 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี 2566 จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ณ สนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในครั้งนี้มีสมาชิกยุวกาชาดเข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 500 คน

รายละเอียด

ศธภ.6 จัดประชุมโครงการ Innovative For Thai Education (IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานในการประชุมการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษา ตามโครงการ Innovative For Thai Education (IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและภาคีเครือข่ายทั้ง 6 จังหวัด  ณ โรงแรมดีว่าน่า พลาซ่า อ่าวนาง จังหวัดกระบี่

รายละเอียด

ศธภ.6


บูรณาการการจัดการศึกษา โดยน้อมนำ
ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพ

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ข่าวสารหน่วยงานย่อย

NEWS & UPDATE

ศธภ.6 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ภาคใต้

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ภาคใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีกิจกรรมสำคัญคือ การเจรจาไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาหนี้ของลูกหนี้สถาบันการเงินในพื้นที่ภาคใต้

รายละเอียด

ศธภ.6 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี 2566 จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ณ สนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในครั้งนี้มีสมาชิกยุวกาชาดเข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 500 คน

รายละเอียด

ศธภ.6 จัดประชุมโครงการ Innovative For Thai Education (IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานในการประชุมการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษา ตามโครงการ Innovative For Thai Education (IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและภาคีเครือข่ายทั้ง 6 จังหวัด  ณ โรงแรมดีว่าน่า พลาซ่า อ่าวนาง จังหวัดกระบี่

รายละเอียด

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6


มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง
จังหวัดพังงา จังกวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล

ประกาศต่างๆ

ic_file_PDF2
ic_file_PDF2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ทั้งหมด
  • ลิงค์กิจกรรม
  • ลิงค์โครงการ
  • หน่วยงานภายใต้ MOE
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  • ลิงค์อื่นๆ
Top